آرشیو ماهانه: اکتبر 2020

خدمات روانشناسی کودک توسط بهترین مشاوران غرب تهران

خدمات روانشناسی کودک مشاور در غرب تهران | روانشناس در غرب تهران| ندای درون : خدمات روانشناسی کودک، یک استاد روانشناسی مرکز ملی تحقیقات جنایی و اجتماعی ، تأیید کرد که نشستن بیش از حد کودکان در مقابل رایانه و استفاده از بازی های الکترونیکی برای ساعت های مداوم ممکن …

مطالعه بیشتر »
ارتباط با مرکز ندای درون