آرشیو ماهانه: مارس 2021

روانکاوی چیست و چگونه عمل می کند

روانکاوی چیست مشاور در جنت آباد | مشاور در غرب تهران | ندای درون : روانکاوی چیست ،فرآیند روانکاوی شامل به سطح آوردن خاطرات و احساسات واپس زده شده است که توسط آشکارسازی دقیق معانی پنهان مطالب بیان شده و آشکارسازی شیوه های نادانسته بیمار برای حل تعارض هاست . …

مطالعه بیشتر »
ارتباط با مرکز ندای درون